جان کری:

به مولفه هایی رسیدیم که ثابت کند فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز است

مذاکرات هسته ای ایران, بیانیه تفاهم ایران و 1 5,جان کری

وزیر امور خارجه امریکا در کنفرانس مطبوعاتی بعد از صدور بیانیه مشترک در لوزان سوئیس گفت: به مولفه هایی رسیدیم که ثابت کند فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر خارجه آمریکا بعد از صدور بیانیه مشترک بعد از مذاکرات لوزان سوئیس گفت: برنامه اقدام مشترک تا ‌آخر ژوئن بر جای خود باقی است و ما هیچ توافقی غیر از یک توافق خوب را نمی پذیریم.
وی افزود: ما امروز به فهم و درکی سیاسی دست یافتیم و این اساسی برای توافقی است که 15 سال غنی سازی را متوقف می کند.
وی در ادامه به جزئیات توافق صورت گرفته پرداخت وگفت: ایران تنها در تاسیسات نطنز غنی سازی با درصد بسیاری پایینی را انجام خواهد داد.
کری افزود: در این تاسیسات نیز بازنگری های اساسی صورت خواهد گرفت. فوردو نیز به یک مرکزفن آوری تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: ایران نخواهد توانست پلوتونیوم مورد نیاز برای تولید بمب بسازد. ایران بر اساس توافق صورت گرفته تا 15 سال آینده هیچ رآکتورآب سنگینی نخواهد ساخت.
کری افزود: نظارت شدید بر برنامه هسته ای ایران تا 20 سال اینده تداوم خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه ایران به تعهدات خود بر اساس برنامه اقدام مشترک عمل کرده گفت: تحریم ها علیه ایران به صورت تدریجی لغو خواهد شد و در صورتی که ایران به تعهدات خود عمل نکند تحریم ها بازخواهد گشت.
کری گفت: فهم سیاسی که امروز به آن رسیدیم منجر به راه حلی می شود که توافق نهایی است. البته هنوز جزئیات زیادی باقی مانده که باید حل شود.
وزیر خارجه آمریکا گفت: کار بسیاری در پیش داریم و کار فنی در پیش هست و تصمیم سیاسی هم باید گرفته شود.
وی افزود: در خصوص تحریم ها  لغو آنها مرحله ای خواهد بود و نیاز به فرصت است و تحریم‌ها به مذاکرات چند ماه آینده بستگی دارد و برداشته شدن تحریم‌ها زمان بندی دارد.