اوباما: به توافقی خوب دست یافتیم

مذاکرات هسته ای ایران, بیانیه تفاهم ایران و 1 5, باراک اوباما

رئیس جمهوری آمریکا بعد از نشست امروز لوزان سوئیس گفت: سخت ترین تحریمها را علیه ایران اعمال کردیم اما تحریمها به تنهایی نتوانست برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از نشست امروز لوزان و قرائت بیانیه پایانی این نشست گفت: ما به یک توافق مشترک رسیدیم که خوب بود.
وی افزود: این چارچوب می تواند نگذارد ایران احیانا به سوی فعالیتهای نظامی برود.
وی تصریح کرد: در سه ماه آینده جزئیات بیشتر شفاف تر خواهد شد. بر اساس این توافق صورت گرفته ایران دیگرنخواهد توانست پلوتونیوم برای مقاصد نطامی تولید کند.
اوباما در ادامه گفت: بر اساس این توافق صورت گرفته ایران دیگر رآکتور آب سنگین جدیدی را تولید نخواهد کرد.
وی افزود: این توافق جلوی غنی سازی بیشتر ایران را خواهد گرفت و تا دو سوم ظرفیت غنی سازی ایران را کاهش خواهد داد.