گروه اعزامی مهر به دور دوم مذاکرات لوزان/۱۳۹

روحانی در توئیتر: نگارش متن بلافاصله آغاز می شود

سیاسی

رئیس جمهور در توئیتر خود درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات لوزان اظهار نظر کرد.

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان، روحانی در توئیتر نوشت: راه کارهای پارامترهای کلیدی در پرونده هسته ای پیدا شد. نگارش متن توافق جامع بلافاصله برای پایان تا ۳۰ ژوئن، آغاز می شود.