نصب پرچم های کشورهای شرکت کننده در مذاکرات در محل کنفرانس خبری نخستین بار بعد از توافق ژنو

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

جلسه ایران و 6 قدرت جهانی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرآنلاین به لوزان، خبرنگاران منتظراند تا محمد جواد ظریف و موگرینی برای قرائت بیانیه مشترک به محل برگزاری کنفرانس خبری بیایند. پرچم های همه کشورهای شرکت کننده در مذاکرات نصب شده است. این نخستین بار بعد از نشست ژنو سال گذشته است که تمامی پرچم ها چیده شده است.
به محض برگزاری نشست خبری ظریف و وزرای خارجه، خبرآنلاین به پوشش خبری آن خواهد پرداخت.
2929

کد N778211