گزارش گروه اعزامی مهر به مذاکرات لوزان/۱۳۰

ظریف: امروز بیانیه مطبوعاتی تدوین می شود

سیاسی

وزیر امور خارجه کشور مان گفت: برای امروز یک بیانیه مطبوعاتی تدوین می شود، هنوز این کار ما باقی مانده است که باید انجام دهیم .

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان محمد جواد ظریف در صبح روز نهم از مذاکرات هسته ای در جمع خبرنگاران گفت: بعد از چارچوب ها که به عنوان راه حل از آن یاد می کنیم رسیدن به توافق در تیر ماه است که کار بسیار دشواری است.

وی ادامه داد: قرار است یک بیانیه منتشر شود که هنوز تا آن مرحله فاصله داریم هر چند پیشرفت های خوبی داشته ایم .

وزیر امور خارجه تصریح کرد: برای امروز یک بیانیه مطبوعاتی تدوین می شود که هنوز این کار ما باقی مانده است که باید انجام دهیم .

به گزارش مهر دیشب از ۹ شب تا ۵ صبح مذاکرات دو جانبه وزارای خارجه ایران و آمریکا با حضور معاونان بدون وقفه برگزار شد.

این خبر تکمیل می شود.