حسینی در گفتگو با مهر تشریح کرد:

برگزاری سریع رفراندوم پایه‌های مردمی نظام را تحکیم کرد/۲رکن حکومت

سیاسی

عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تحلیل ماهیت برگزاری رفراندوم در فروردین ۵۸، گفت: حضرت امام با برگزاری سریع رفراندوم، به دنبال تحکیم پایه های مردمی نظام بودند.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مناسبت دوازدهم فروردین و با تحلیل چرایی برگزاری سریع رفراندوم برای تعیین مدل حکومتی پس از پیروزی انقلاب، اظهار داشت: حضرت امام(ره) صرفنظر از پایگاه شرعی انقلاب و حکومت اسلامی، به دنبال این بودند تا یک پایگاه حقوقی و مردمی نیز برای نظام درست کنند که ما از آن با عنوان «مقبولیت» یاد می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تمام نهادسازی های نظام نیز به نوعی بر اساس پایگاه حقوقی نظام جمهوری اسلامی انجام شده است، گفت: حضرت امام(ره) خواستار تحکیم پایه های مردمی و مقبولیت نظام به موازات مشروعیت آن بودند و همین رویکرد نیز پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در رابطه با رفراندوم قانون اساسی و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز دنبال شد.

عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه با اشاره به تفاوت های موجود میان نظام جمهوری اسلامی و برخی نظام های سیاسی بزرگ در دنیا در زمینه مراجعه به آرای عمومی، اظهار داشت: آمریکایی ها در سال ۱۷۷۶ میلادی از بریتانیا مستقل شدند، اما دو سال بعد رفراندوم قانون اساسی را برگزار کردند؛ در شوروی و فرانسه نیز هیچ کدام مانند نظام جمهوری اسلامی با این سرعت به دنبال رفراندوم نبودند.

حسینی تصریح کرد: تصور من این است که امام خمینی (ره) در بین نظام های سیاسی موجود در جهان، با مطالعه و اشرافی که داشتند، به دو نوع تقسیم بندی در رابطه با این نظام ها قائل بودند؛ یک گروه نظام های مبتنی بر تئوکراسی که به نام خدا، مردم را کنار می زدند و دیگری نظام هایی که به نام مردم و با عنوان دموکراسی، خدا را کنار می زدند.

وی افزود: حضرت امام در مواجهه با این دو نوع تقسیم بندی، مدل سومی را انتخاب کردند وبه سئوال روشنفکرنماهایی که می پرسیدند جمهوری اسلامی از بالا به پایین عمل می کند یا از پایین به بالا، پاسخ می دادند که هیچ کدام!

این استاد دانشگاه در توضیح این مطلب اظهار داشت: در اصل دوم قانون اساسی ما آمده است که حکومت بر اساس حاکمیت خداوند پایه گذاری شده است، از سوی دیگر این نظام به گونه ای طراحی نشده است که از بالا به پایین بوده و به دنبال اقتدارگرایی باشد؛ کما اینکه امام می فرمودند که اساساً اسلام اجازه استبداد و اقتدارگرایی را به کسی نمی دهد.

مشروعیت و مقبولیت، دو رکن نظام جمهوری اسلامی / ولایت فقیه ضامن اجرای این دو رکن است

عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه با بیان اینکه حضرت امام(ره) به وجود دو رکن در ساختار حکومت اسلامی قائل بودند، گفت: یکی از این ارکان مشروعیت و حقانیت نظام است که از خداوند متعال و حق حاکمیت الهی و اولیای الهی سرچشمه می گیرد و رکن دیگر نیز مقبولیت و مردمی بودن نظام است که بر اساس آن، بدون حضور و نظر مردم، تشکیل حکومت قابل تصور نیست و با توجه به اینکه در فلسفه سیاسی اسلام، تشکیل حکومت برای فراهم کردن زمینه رشد مردم است، بنابراین چون مردم را به زور نمی توان رشد داد، تشکیل حکومت نیز با اجبار کردن نسبت به مردم امکانپذیر نیست.

حسینی گفت: مقام معظم رهبری نیز در این رابطه تعبیر روشنی دارند که فرموده اند «جمهوریت نظام از دل اسلام برخاسته و متاثر از عواطف مردم است»، لذا مهم ترین ارکان نظام، جمهوریت و اسلامیت آن است و ضامن اجرایی این دو رکن نیز، اصل ولایت فقیه است که اگر نباشد، هیچ کام از این دو رکن وجود نخواهد داشت.

وی افزود: آنچه که در ساختار حکومت اسلامی، ضمانت اجرایی لازم را فراهم می کند تا تحت عنوان اسلام، دیکتاتوری ایجاد نشود، حضور رهبری شایسته الهی و فرد متقی است که در ساختار سیاسی ما از آن به عنوان ولی فقیه یاد می شود.