ورود افراد مسلح به دفتر حزب حاکم ترکیه

سیاسی

دو فرد مسلح امروز وارد یکی از دفاتر حزب حاکم ترکیه در استانبول شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو فرد مسلح امروز در حموم استانبول وارد یکی از دفاتر حزب حاکم توسعه و عدالت شدند.

بنا بر این گزارش، پلیس مسیر منتهی به این ساختمان را در منطقه کارتال در حومه استانبول مسدود کرده است.
هنوز گزارش بیشتری درباره جزئیات این حادثه منتشر نشده است.