انتقاد شورای صلح افغانستان از ادامه حضور نیروهای خارجی

سیاسی

شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح گفت: فراخوان محمد اشرف غنی برای ادامه حضورنیروهای امریکایی درافغانستان قابل انتقاد است و به روند گفتگوهای صلح با طالبان صدمه خواهد زد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، شورای صلح افغانستان، از ادامه حضور نیروهای ناتو در افغانستان به شدت انتقاد کرد و آن را مانع پیشبرد برنامه های صلح دانست.

شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح گفت: فراخوان محمد اشرف غنی برای ادامه حضورنیروهای امریکایی درافغانستان قابل انتقاد است و به روند گفتگوهای صلح با طالبان صدمه خواهد زد. طالبان از دیر زمانی به این سو پیش شرط اصلی آغاز گفتگوها با کابل را، بیرون شدن تمامی نیروهای خارجی از افغانستان دانسته اند، اما اکنون با ادامه حضورنیروهای امریکایی در افغانستان طالبان خشمگین شده اند و فرصت ها برای آغاز گفتگوها اندک شده است.

اشرف غنی از زمان به دست گرفتن امور تلاش های زیادی برای آغاز گفتگوها با گروه طالبان انجام داد که تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند مذاکرات صلح و باقی ماندن نیروهای خارجی باهم سازگاری ندارند.

رهبران دولت وحدت ملی هفته پیش در سفر خود به آمریکا از مقامات این کشور خواستند تعداد نیروهایشان در افغانستان را کاهش ندهند. در حال حاضر حدود ده هزار نیروی آمریکایی در افغانستان مستقر می باشد.