گروه اعزامي مهر به دور دوم مذاکرات لوزان/۱۱۶

فابیوس: در صورت لزوم به لوزان باز می گردم

سیاسی

وزیر خارجه فرانسه که لوزان را ترک کرده است گفت در صورت نیاز باز می گردم.

به گزارش گروه اعزامي مهر به لوزان، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که ساعتی پس از پایان نشست وزرا در اوایل صبح چهارشنبه لوزان را ترک کرده بود گفت: در صورتی که نیاز باشد به لوزان باز می گردم.

گفته می شود وی جهت شرکت در جلسه هیئت دولت به فرانسه بازگشته است.

از سوی دیگر در حالیکه اعلام شده بود جلسه وزرای خارجه ایران و ۱+۵ ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی برگزار  می شود درحالیکه ساعت حوالی ۹ است هنوز این جلسه تشکیل نشده است.