نماینده پارلمان افغانستان در گفتگوبا مهر مطرح کرد؛

اختلاف نظر اشرف غنی و عبدالله بر سرمسئولین کمیسیون اصلاح انتخابات

سیاسی

فوزیه کوفی، نماینده پارلمان افغانستان گفت: یکی از معیارهایی که برای مسئولین کمیسیون انتخابات لازم است، بی طرفی آنها است که همه احزاب بتوانند به آنها اعتماد کنند.

 فوزیه کوفی، نماینده مردم بدخشان در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: کسانی که در راس کمسیون اصلاح انتخابات قرار می گیردند باید کاملا بی طرف باشند و سابقه تقلب و جانبداری از یک جریان خاص را نداشته باشند.

وی در مورد اختلاف نظر میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در خصوص مسئولین این کمسیون گفت: یکی از معیارهایی که برای مسئولین کمسیون انتخابات لازم است، بی طرفی آنها است که همه احزاب بتوانند به او اعتماد کنند.

وی اظهار داشت: هنوز جنجال های زیادی در خصوص اصلاح ساختار انتخاباتی افغانستان باقی مانده است و اظهارات ضد و نقیضی از سوی مسئولین دولت وحدت ملی صورت می گیرد.

پس از جنجال های انتخاباتی یک سال اخیر افغانستان، دولت جدید و اعضای پارلمان تصمیم گرفته اند تا تحول اساسی در ساختار انتخاباتی افغانستان ایجاد کنند، اما با گذشت زمانی طولانی هنوز این مساله سر و شکل درستی به خود نگرفته است و حتی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز در برابر اصلاحات و تغییر در این نهاد مقاومت می کنند.

با توجه به نزدیک شدن انتخابات پارلمانی، بسیاری از نخبگان افغانستان ایجاد کمیسیون اصلاح انتخابات را از ضروریات فوری این کشور می دانند.