گروه اعزامي مهر به دور دوم مذاکرات لوزان/۱۱۴

توقف در لوزان/ ادامه مذاکرات از صبح چهارشنبه

سیاسی

به گزارش گروه اعزامي مهر به لوزان، مذاكرات هسته اي لوزان در حالي كه دقايقي است كه هفتمين روز آن به پاين رسيده است متوقف شد.

 مذاكرات قرار است تا ساعاتي ديگر از سر گرفته شود.  

به نظر مي رسد برخي موارد اختلافي جزئي در مذاكرات همچنان وجود دارد و پيشرفت ها در حدي بوده است كه مذاكره كنندگان ترجيح داده اند مذاكرات را در روز اول آوريل ادامه دهند.