سخنگوی کاخ سفید :عربستان درباره گفتگو با ایران سوء ظن داشته است

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

سخنگوی کاخ سفید گفت:عربستان سعودی از مدتها قبل درباره گفتگوهای ایران و جامعه بین المللی سوء ظن داشته است و این پدیده جدیدی نیست.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید جاش ارنست گفت:عربستان سعودی از مدتها قبل درباره گفتگوهای ایران و جامعه بین المللی سوء ظن داشته است.بنابراین این پدیده جدیدی نیست.مطلب دوم این است ما معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ا ی است.این به نفع آمریکا و متحدان نزدیک ما در منطقه و اسرائیل وشرکای ما در منطقه از جمله عربستان سعودی است.
وی گفت:جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای به نفع عربستان سعودی است زیرا ایران دارای تسلیحات هسته ای موجب بی ثباتی بیشتر در منطقه خواهد بود.

4949

کد N777388

وبگردی