سخنگوی کاخ سفید :عربستان درباره گفتگو با ایران سوء ظن داشته است

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

سخنگوی کاخ سفید گفت:عربستان سعودی از مدتها قبل درباره گفتگوهای ایران و جامعه بین المللی سوء ظن داشته است و این پدیده جدیدی نیست.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید جاش ارنست گفت:عربستان سعودی از مدتها قبل درباره گفتگوهای ایران و جامعه بین المللی سوء ظن داشته است.بنابراین این پدیده جدیدی نیست.مطلب دوم این است ما معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ا ی است.این به نفع آمریکا و متحدان نزدیک ما در منطقه و اسرائیل وشرکای ما در منطقه از جمله عربستان سعودی است.
وی گفت:جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای به نفع عربستان سعودی است زیرا ایران دارای تسلیحات هسته ای موجب بی ثباتی بیشتر در منطقه خواهد بود.

4949

کد N777388