خاطرات یک کارمند وزارت اطلاعات از دوران خدمت / فقط از روی کنجکاوی یک متهم زیر بازجویی را ملاقات کردم

وزارت اطلاعات

ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد نوشت:

بخشهایی از مصاحبه احمد پورنجاتی مدیرکل اسبق وزارت اطلاعات:

-یک روز آقای ربیعی که آن موقع عباد بود به من گفت بیا یک جلسه ای با تو دارم.جلسه هم در منزل آقای آخوندی بود. ما هم رفتیم. آنجا پیشنهاد کرد که آقای ری شهری وزیر اطلاعات شده و دنبال نیرو می گردد. با توجه به سوابق شما در اداره کل سیاسی وزارت کشور با توجه به ذهنیت سیاسی به وزارت اطلاعات برو. من اساسا در مخیله ام نبود که روزی وارد تشکیلات وزارت اطلاعات شوم.

-من در وزارت اطلاعات تا 5 ماه معلوم نبود چه کاره ام. یک اتاق و یک میز بود و مجله و کتاب. تا اینکه به من پیشنهاد کردند اسم مستعار انتخاب کنم. منم گفتم در این سالها همه پورنجاتی را می شناسند. نمی خواهم اسم مستعار داشته باشم. گفتند غیر از وزیر و برخی معاونان، همه دارند. سعید حجاریان، مظفری بود. امین زاده، محمدزاده بود و ... خلاصه من قبول نکردم اسم مستعار داشته باشم.

-مدیرکل بررسی های فرهنگی و اجتماعی وزارت اطلاعات شدم. قائم مقام معاونت بررسی وزارت اطلاعات هم شدم.

-آن دوره ای که سعید امامی راه افتاده بود که برنامه علیه دگراندیشان تولید و در سینمایی پخش کند که مسئولیتش با من بود، باید می توانست این کار را بکند اما من تنها در برابر او ایستادم. لاریجانی اصلا نظری نداشت و در نهایت برنامه هویت را داد به یک حوزه دیگر و آقای حسین محمدی معاون سیاسی صدا و سیما آن را پخش کرد.

-تنها کسی را که در زندان بعد از انقلاب زیر بازجویی ملاقات کردم یک کرد بود. کسی بود که استخبارات عراق به او پول داده بود که یک گلیم انفجاری را در نماز جمعه تهران منفجر کند. این را گرفته بودند. آقای عباد به من گفت می خواهی او را ببینی؟ از روی کنجکاوی رفتم و او را دیدم. تنها کسی که زیر بازجویی دیدم او بود. البته جامعه حق دارم پرسش داشته باشد.

-موضوعی که جلوی آن را گرفتیم، پخش فیلمی از اعترافات متهمان قتل های زنجیره ای بود. من و آقای امین زاده به رئیس جمهور نامه نوشتیم که این فیلم در شورای عالی امنیت ملی پخش شود. کمیسیونی به ریاست آقای روحانی تشکیل شد ما هم حضور داشتیم و در بازبینی 10، 12 نفره فیلم با حضور کسانی که در آن بازجویی ها شرکت داشتند، ثابت کردیم این فیلم مونتاژ شده و حرفها استناد ندارد. اگر این فیلم پخش می شد روند پرونده تغییر می کرد. همین باعث شد مقامات عالی دستور دهند کد بازجوها تغییر کند. در نهایت هم معلوم شد ماجرا چه بوده و برخوردهای شنیعی که با برخی متهمان شده بود عوض شد.

 


23231

 

کد N777291