۲۴ فروردین:

وزیر کشور گزارشی از ۶۰۰ روز تصدی مسئولیت خود ارائه می‌کند

سیاسی

رحمانی فضلی ۲۴ فروردین با حضور در جمع خبرنگاران گزارشی از ۶۰۰ روز تصدی مسئولیت‌های قانونی خود در وزارت کشور، جانشین فرماندهی کل قوا در ناجا،‌ رئیس شورای امنیت و شورای اجتماعی کشور ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دین پرست رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور گفت: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت تدبیر امید ۲۴ فروردین ماه با حضور در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران داخلی و خارجی گزارشی از ۶۰۰ روز تصدی مسئولیت خود در وزارت کشور و دیگر مسئولیت های قانونی خود بعنوان جانشین فرماندهی معظم کل قوا در ناجا،‌ رئیس شورای امنیت کشور و رئیس شورای اجتماعی کشور را به مردم گزارش خواهد کرد.

دین پرست هدف از برگزاری این نشست را گزارش مستقیم روند خدمت رسانی در دولت تدبیر وامید به مردم شریف ایران اسلامی اعلام و اظهار کرد: این گزارش مطابق با برنامه های اعلامی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی در زمان اخذ رأی اعتماد و شرح وظایف قانونی وزارت کشور ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور تاکید کرد: از جمع کثیری از خبرنگاران رسانه های داخلی و همچنین رسانه های خارجی دارای مجوز فعالیت در ایران برای حضور دراین نشست خبری و پوشش آن دعوت بعمل خواهد آمد.