موج استعفای مقامات دولتی در افغانستان

سیاسی

استاندار قندوز تهدید کرد اگر دولت به خواسته هایش توجه نکند از سمت خود استعفا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، استاندار قندوز هشدار داد که اگر دولت به خواسته هایش توجه نکند، او نیز مانند «عبدالجبار تقوا» و «عطاءالله لودین» استانداران کابل و ننگرهار از سمتش استفا خواهد داد.

«محمد عمر صافی» معتقد است افراد مسلح غیر مسئول در قندوز مانع پیشرفت برنامه های دولتی شده و مقامات بلند پایه کابل نیز از این افراد حمایت می کنند.

وی خطر افراد مسلح غیر مسئول را بزرگ تر از تروریسم می داند و از اشرف غنی خواسته تا جلوی فعالیت این گروه ها را بگیرد.

در یک ماه اخیر دو استاندار در اعتراض به شرایط از سمت خود استعفا داده اند و این سومین مورد نارضایتی مقامات دولتی است.