کاخ سفید: قصدی برای امضای توافق بد با ایران نداریم

تسنیم نوشت:

سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیس جمهور آمریکا قصد ندارد توافقی بد با ایران داشته باشد.

"اریک شولتز" سخنگوی کاخ سفید گفت: رئیس جمهور آمادگی برای یک توافق بد نداشته البته قصد ندارم که از پیش مذاکرات را شکست خورده توصیف کنم.

وی در بخشی از کنفرانس خبری خود درباره خبر یکی از رسانه‌های آمریکایی درباره موافقت ایران با انتقال ذخایر اورانیوم خود به خارج کشور گفت: درباره این موضوع متاسفانه باید بگویم که برخی از جزئیات این داستان صحیح نیست. این خبر که طی 24 ساعت گذشته مطرح شده و بر اساس آن ایران با انتقال ذخایر اورانیوم خود به خارج موافقت کرده صحیح نیست. درباره اینکه چه اتفاقی درباره ذخایر اورانیوم خواهد افتاد، مذاکره کنندگان در حال کار کردن بر روی آن هستند.

شولتز افزود: رئیس جمهور آمریکا این موضوع راشفاف ساخته که قصدی برای داشتن توافق بد با ایران ندارد و بهترین راه برای مانع شدن ایران از دستیابی به سلاح اتمی این است که هم مسیر این کشور به سلاح اتمی راببندیم و هم نظارت‌های دقیقی بر روی برنامه هسته‌ای ایران اعمال کنیم.

خبرنگاری از سخنگوی کاخ سفید پرسید آیا فردا و با پایان ضرب الاجل توافقی را خواهیم دید یا شاهد تمدید احتمالی مذاکرات خواهیم بود که گفت: من می توانم بگویم که بیش از یک سال در حال مذاکره بوده ایم و این به ایرانیان وابسته است تا تصمیم‌های سختی را اتخاذ کند این در حالی است که ضرب الاجل نزدیک است. من قصد ندارم که از پیش شکست مذاکرات را اعلام کنم.

 

2323

کد N776857