با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛

ضوابط اجرایی بودجه ۹۴ کل کشور در هیأت وزیران تصویب شد

سیاسی

هیأت دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را در خصوص «ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» بررسی و تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس ضوابط یاد شده، دستگاه های اجرایی در سال جاری مجازند، علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان ، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.

بر اساس ماده دیگری از ضوابط مذکور که در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تصویب شد، دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند.

در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند، تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند.

آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آن ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می‌شود، موظفند پنج درصد از اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضامحوری که حداقل ۵۰ درصد از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد، هزینه کنند.

اعتبارات موضوع این بند، بر اساس سیاست های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد است.