ترور یکی از مقامات وزارت امور خارجه افغانستان

سیاسی

عزیز غنی، مسئول ملاقات های ریاست تشریفات وزارت امور خارجه افغانستان، امروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ترور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، رسانه های این کشور اعلام کردند یکی از مسئولین وزارت امور خارجه افغانستان هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

عزیز غنی، مسئول ملاقات های ریاست تشریفات وزارت امور خارجه بود که امروز در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ترور شد.

وی همچنین خواهر زاده عطا محمد نور، والی  بلخ نیر هست. عزیز غنی پیش از این کارمند سفارت افغانستان در قزاقستان و روسیه بود.