سخنگوی سازمان انرژی اتمی: کاری که ما می کنیم اسراییل و هند نمی توانند کنند

نیروگاه اتمی بوشهر, سازمان انرژی اتمی

موقعی که اولین گاز هگزافلوئورید اورانیوم را در لوله جمع کردیم از دست ما افتاد و شکست و عده ای آسیب دیدند ولی بالاخره این کار انجام شد.

بخشهایی از سخنان بهروز کمالوندی سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی در گفتگو با ویژه نامه نوروزی روزنامه خراسان:
- موقعی که اولین گاز هگزافلوئورید اورانیوم را در لوله جمع کردیم از دست ما افتاد و شکست و عده ای آسیب دیدند ولی بالاخره این کار انجام شد.
- ما قصد داریم در دراز مدت، نیروگاه ساز شویم. شاید در 50 سال آینده، 70 نیروگاه نیاز داشته باشیم.
- کشورهایی هستند که مثل کره نیروگاه می سازند اما آرزو دارند به جای ساخت نیروگاه می توانستند سوخت ساز باشند و غنی سازی کنند.
- هند با آن عظمتش و در حالی که بمب اتم دارد، غنی سازی در حد ما ندارد و بمب اتم را از مسیر آب سنگین و جداسازی پلوتونیوم ساختند.
- اسراییل هم نمی تواند آب سنگین تولید کند چون سریع ترین راه رسیدن به آب است و به لحاظ صنعت شیمی به حدی نیست که بتواند آب سنگین تولید کند ولی ما در خنداب اراک 16 تن در سال، آب سنگین تولید می کنیم و ظرفیت 20 تن هم داریم ولی اسراییلی ها برخی مواقع گرفتار نیم تن آب سنگین هستند و باید از خارج بخرند.
کد N776366