گروه اعزامی مهر به دور دوم مذاکرات لوزان/۸۰

عراقچی:هنوزهيچ توافقي حاصل نشده است/قطعا توافق دومرحله اي نداریم

سیاسی

مذاکره کنند ارشد کشورمان اخرین وضعیت مذاکرات هسته ای را تشریح کرد.

به گزارش گروه اعزامي مهر به لوزان، سيد عباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اي در گفتگوي زنده خبري از هتل محل مذاکرات هسته ای با شبکه دو سیما گفت:امروز مذاكرات فشرده اي در سطوح مختلف داشتيم.

وی افزود: با ورود وزراي خارجه مذاكرات شکل جديد تر و جدي تري به خود گرفته است. مذاكرات بسيار فشرده اي در جريان است.موضوعات به جزييات نزديك شده و بحث ها خيلي نزديك جريان دارد

وی تاکید کرد: هنوز هيچ توافقيي حاصل نشده است. این شايعات و فضاسازي ها با هداف سياسي است.

عراقچی ادامه داد: براي خيلي از موضوعات راه حل پيدا شده و دو سه موضوع بدون راه حل است.

وی ادامه داد: قطعا توافق دو مرحله اي نداريم.اكنون كاري كه صورت مي گيرد اين است كه براي همه موضوعات راه حل پيدا كنيم.

معاون وزیر خارجه گفت: موضوعات حل نشده شامل دو موضوع است هدف ما در اين مذاكرات يك برنامه صلح آميز هسته اي ايران و هدف دوم رفع تحريم هاست.ما در هر دو جهت حركت مي كنيم