نخست وزیر لبنان:

دخالتهای نظامی در یمن برای امنیت منطقه خطرناک است

سیاسی

نخست وزیر لبنان در نشست سالانه اتحادیه عرب گفت: دخالتهای خارجی در یمن برای امنیت منطقه عربی خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، تمام سلام نخست وزیر لبنان در آخرین روز نشست سالانه اتحادیه عرب گفت: دخالتهای خارجی در یمن برای امنیت منطقه عربی خطرناک است.

وی افزود: لبنان از هر موضعی مبنی بر حفط هویت یمن و تمامیت ارضی آن حمایت می کند.

نخست وزیرلبنان تأکید کرد: رژیم صهیونیستی نژادپرستی خود را نشان داده است و اعلام کرده مذاکره با فلسطینیان را نمی خواهد.

وی افزود: ملت فلسطین تنها نخواهد بود و کشورهای عربی به ملت فلسطین اهتمام دارند.