«فؤاد معصوم»:

استفاده از زور در یمن اوضاع را بدتر خواهد کرد

سیاسی

رئیس جمهوری عراق امروز اعلام کرد که استفاده از زور در یمن اوضاع را بدتر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق امروز اظهار داشت: استفاده از زور و خشونت در یمن اوضاع را بدتر خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: عراق نسبت به تشکیل نیروی مشترک عربی بدون در نظر گرفتن برخی تضمین ها، ملاحظاتی دارد.

معصوم خاطرنشان کرد: در مورد تشکیل این نیروها باید درباره چگونگی تاسیس و به کارگیری آنها تضمین هایی داد.