گروه اعزامی مهر به دور دوم مذاکرات لوزان/۶۷

دیدار هشتم ظریف و کری در روز پنجم مذاکرات

سیاسی

وزرای خارجه ایران و آمریکا دیدار دیگری را از سر گرفتند.

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان، محمود جواد ظریف و جان کری دقایقی پیش با دیگر دور میز مذاکره نشستند.

در این جلسه صالحی، عراقچی، روانچی و فریدون ظریف را همراهی می کنند و در مقابل هم مونیز و شرمن در هیئت آمریکا حضور دارند.

امروز وزیر امور خارجه کشورمان دیدارهای فشرده ای دارد و پس از کری به ترتیب با وررای خارجه چین، انگلیس و روسیه دیدار خواهد کرد.