موگرینی در راه لوزان

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تا ساعاتی دیگر به مذاکرات هسته ای می پیوندد.

به گزارش خبرآنلاین فدریکا موگرینی تا ساعاتی دیگر در سوئیس خواهد بود. خبرنگار اعزامی خبرآنلاین به لوزان سوئیس از یکی از مسئولین اتحادیه اروپا حاضر در لوزان کسب اطلاع کرده که فدریکا موگرینی تا ساعاتی دیگر برای پیگیری مذاکرات هسته ای به لوان خواهد آمد. 

در حالی که طرفین از پیشرفت در مذاکرات سخن می گویند مقامات بیشتری در حال پیوستن به مذاکرات هستند.

۳۰۸

کد N775784