گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان؛

انتشار متن تفاهم فضاسازی رسانه ای است

سیاسی

یک منبع نزدیک به مذاکرات هسته ای ادعای خبرگزار ی رویترز درباره انتشار متن دو سه صفحه ای تفاهم مشترک را تکذیب کرد.

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان ، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای ادعای رویتز درباره انتشار متن دو سه صفحه ای در پایان این دور از مذاکرات را تکذیب کرد.

وی ضمن رد ادعای رویترز ، ان را بک فضا سازی رسانه ای و نامعتبر دانست و افزود : مذاکرات فشرده در همه سطوح با کشورهای 1+5 برای دست یابی به راه حل ها پیرامون موضوعات مختلف ادامه دارد .