گروه اعزامی مهر به دور دوم مذاکرات لوزان/۴۷

صالحی: بن بست ها را باید با مصالحه برطرف کرد

سیاسی

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: مذاکره گاهی با بن بست هایی رو به رو می شود که باید با ابتکار و فکر جدید و مصالحه بن بست ها را برطرف کرد.

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان، علی اکبر صالحی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که به نظر می رسد که شما و آقای ظریف عصبانی و خسته هستید، گفت: ما همیشه خندان هستیم. اتفاقا تیم مذاکره کننده ایران و در راس آن آقای دکتر ظریف همواره خندان هستند.

وی ادامه داد: ما همواره با قدرت و عزت و اعتماد به نفس مذاکره می کنیم و کارها را پیش می بریم. به هر حال مذاکره گاهی با بن بست هایی رو به رو می شود و باید با ابتکار و فکر جدید و مصالحه بن بست ها را برطرف کرد.

صالحی خاطر نشان کرد: به هر حال مذاکره سختی است و تمام گروه مذاکره کننده زحمت می کشند.

وی با اشاره به جلسه ای که دقایقی پیش در حیاط با تیم سازمان انرژی اتمی داشت، بیان کرد: با دوستان خود مباحث فنی را مرور می کردیم. بالاخره در قسمت فنی توجیهات فنی خیلی مهم است. ما باید استدلال فنی کنیم تا به یک جمع بندی واحد و فهم مشترک درباره موضوعات برسیم.

صالحی بیان کرد : لذا نه کسی عصبانی است و نه ناراحت. شرایط مذاکره سخت است و ما با اطمینان و توکل به خدا پیش می رویم. ما نگرانی نداریم و از پشتوانه مردمی و نظام مطمئن هستیم و با این اقتدار و قوت مذاکره می کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی در این باره که توافق را در چند قدمی مذاکره کنندگان می بینید، بیان کرد: یک اصلی وجود دارد که اگر روی یک مورد توافق نشود، توافق حاصل نخواهد شد، باید روی همه موارد توافق شود.

وی گفت: بارها گفته ام این مذاکره دارای ابعاد مختلف فنی، حقوقی و سیاسی است و اینها به هم مرتبط هستند. فرض کنید ابعاد فنی را حل کردیم اما تحریم ها باقی ماند. در این صورت باز هم نتیجه ای نخواهد داد.

صالحی در این باره که آیا شرایط موجود مذاکرات این گونه است، گفت: چیزی که الان می توانم بگویم این است که به لحاظ فنی و بخشی هم حقوقی، به فهم مشترک قابل توجهی رسیده ایم. یکی دو مورد هست که مقداری پیچ خورده است و باید ببینیم آیا می توانیم این یکی یا دو مورد را در بعد فنی حل و فصل کنیم.

وی تصریح کرد: ما امروز در حال بررسی محاسبات بودیم و آنها روز گذشته محاسبات خود را ارائه کردند. امیدواریم بتوانیم به فهم مشترکی در یکی دو مورد برسیم. اگر این طور باشد تقریبا می توان گفت در موضوعات فنی به فهم مشترک رسیده ایم که به مفهوم توافق نیست.

صالحی بیان کرد: توافق آخرین مرحله است و زمانی که همه ابعاد فنی و حقوقی وسیاسی کاملا روشن شده باشد.

وی در این باره که آیا برای حل موضوعات باقی مانده در انتظار سایر وزیران هستید، اظهار داشت : الان تلاش می کنیم که وقتی ُوزرا حاضر می شوند قاعده نیست که وزرا مجددا وارد جزئیات شوند. باید قبل از ورود وزرا ببینیم می توانی به جمع بندی واحد برسیم.