طالبان گروگان های دایکندی را آزاد کرد

سیاسی

رسانه های افغانستان اعلام کردند که طالبان ۲۰ گروگانی که چند روز پیش در منطقه دایکندی افغانستان گرفتار این گروه شده بودند را آزاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، طالبان اعلام کرد ۲۰ گروگانی که چند روز گذشته در منطقه دایکندی افغانستان به اسارت گرفته شده بودند را آزاد کرده است.

طالبان همچنین اعلام کرد که این ۲۰ نفر را به عنوان گروگان نگرفته بود بلکه آنها در یک منطقه جنگی گرفتار شده بودند و این گروه پس از بررسی های لازم آنها را آزاد کرده اند.

مقامات ولایت دایکندی سه روز پیش از ربوده شدن ۲۰ شهروند شیعه در این منطقه خبر داده بودند.

یک ماه پیش نیز افراد مسلح ناشناس ۳۱ نفر از مسافران شیعه را در بزرگراه کابل ـ قندهار گروگان گرفتند که هنوز از سرگذشت آنها خبری در دست نیست.