واکنش طالبان به ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان

سیاسی

طالبان افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد تصمیم جدید کاخ سفید مبنی بر ادامه حضور نظامیان در افغانستان با مذاکرات صلح همخوانی ندارد و تا زمان ترک آنها این گروه با دولت مذاکره نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، طالبان افغانستان نسبت به تصمیم جدید کاخ سفید مبنی بر ادامه حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان واکنش نشان داد.

طالبان افغانستان این اقدام را سازگار با مذاکرات صلح نمی داند و با بیان اینکه مذاکرات صلح، یک مساله تبلیغاتی از سوی اوباما است تاکید کردند این گروه همچنان به مبارزه در مقابل اشغال غربی ها ادامه خواهد داد. در بیانیه ای که از سوی طالبان افغانستان منتشر شده تاکید شده است که طالبان با دولت مذاکره نخواهد کرد.

در این بیانیه آمده: افغان ها به هیچ قیمت اشغال خارجی را نخواهند پذیرفت و حوصله و عزم مبارزۀ بسیار طولانی را نیز دارند.

طالبان افغانستان اظهار داشتند: آمریکایی که با بیش از صد هزار نظامی، ۱۳ سال وقت و میلیاردها دلار هزینه، نتوانست خود را به اهداف نهان و آشکار خود برساند، با باقی گذاشتن چند هزار سرباز به هیچ صورت نمی تواند به اهداف خویش برسد.

مقامات کاخ سفید در تصمیم جدید خود اعلام کردند نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش نخواهد یافت و تا پایان سال ۲۰۱۵ حدود ده هزار سرباز در افغانستان باقی خواهد ماند.

پیش از این نیز طالبان هشدار داده بودند که در صورت عدم خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان، مذاکرات صلح انجام نخواهد شد و طالبان همچنان به مبارزه ادامه خواهد داد.