گروه اعزامی مهر به دور دوم مذاکرات لوزان/۴۳

بعیدی نژاد:موضوعات باقی مانده مسائل سختی هستند

سیاسی

رئیس تیم کارشناسی کشورمان گفت: موضوعات اختلافی كه اكنون باقی مانده اند موضوعات سختی هستند، اگر موضوعات ساده و كوچكی بود نياز به اين مذاكرات در اين سطح نبود.

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان،  حميد بعيدي نژاد، رئيس تيم کارشناسی هیئت مذاكره كننده هسته اي کشورمان در اين باره كه آيا تا روز يكشنبه به نتيجه مي رسيد؟ گفت:اين امكان كاملا وجود دارد اما بستگي به تصميم سياسي طرف مقابل دارد.

وی در پاسخ به اين سئوال كه آيا از اختلافات نسبت به لوزان یک كاسته شده است، بيان كرد: اكنون براي برخي ازموضوعات راه حل هايي به دست آمده است اما هنوز بحث هاي عمده اي كه درباره آن اختلاف نظر وجود دارد، كماكان هست.

بعیدی نژاد در پاسخ به اين سئوال كه موضوعات مورد اختلاف چيست بيان كرد: تحقيق و توسعه يكي از موضوعات است ...

وي ادامه داد: موضوعات اختلافي كه اكنون باقي مانده اند موضوعات سختي هستند، اگر موضوعات ساده و كوچكي بود نياز به اين مذاكرات در اين سطح نبود.

بعيدي نژاد بيان كرد: اين موضوعات ابعاد پيچيده اي دارد كه تا اين موضوعات حل نشود نمي توانيم بگوييم تفاهم به دست مي آيد.

وي در اين باره كه احتمال باقي ماندن اختلاف نظرها در چند روز آينده چقدر است و چطور مي توانيد از اين مرحله در اين صورت عبور كنيد، گفت : اين سئوال اكنون خيلي فرضي است، الان قطعا ما در اين مورد فكر نمي كنیم و اين سئوالي است كه بايد در روز آخر و وقتي که هيچ فرصتي براي مذاكرات نيست مطرح شود، اكنون فعلا همه روي حل و فصل موضوعات متمركز هستيم.

رئیس تیم کارشناسی کشورمان در اين باره كه در چه بخش هايي پيشرفت داشته ايد و آيا حضور وزرا مي تواند تاثير گذار باشد، بيان كرد: در مصاحبه آقاي ظريف ايشان صراحتا مطرح كرد كه همان طور كه بارها تأكيد شده اين طور نيست كه موضوع به موضوع جلو برويم.

وي تصريح كرد: موضوعات به خصوص موضوعات حساس به هم مرتبط هستند و الان تلاش مي كنيم در برخي از موضوعاتي كه هنوز راه حل به دست نيامده راه حل به دست آوريم تا بتوانيم مجموعه اي از موضوعات مهم را كه داراي راه حل هاي مهم هستند را داشته باشيم تا بتوانيم راه حل ها براي مسائل اصلي را در قالب يك مجموعه داشته باشيم كه در اين صورت مي توانيم بگوييم از اين مرحله عبور كرده و وارد مرحله نگارش توافق شده ايم.

بعیدی نژاد در اين باره كه آيا تا روز يكشنبه به تفاهم خواهيد رسيد، بيان كرد: كاملا تامين اين هدف تا روز يكشنبه امكان پذير است و اين امر بستگي به تصميمي دارد كه در سطوح سياسي گرفته مي شود.

وی ادامه داد: به خصوص معتقديم جمهوري اسلامي انعطاف هاي لازم را نشان داده و اكنون طرف مقابل بايد با هماهنگي كه خواهند داشت تصميم نهايي خود را بگيرند كه هر چه سريعتر راه حل ها يي كه درباره آن صحبت شده را نهايي كنيم.

بعیدی نژاد در اين باره كه به طور مشخص چه موضوعاتي مورد اختلاف است، خاطر نشان كرد : همان طور كه در اين چند روز شنيديم تعدادي از مسائلي هستند كه باقي مانده اند و مهم ترين آن تحقيق و ترسعه و تحريم ها است.

وی افزود: اين موضوعات جزئياتي دارد كه بايد به آنها پرداخته شود و برخي موضوعات ديگري نيز وجود دارد كه مرتبط با اين مسائل است که نمي خواهم وارد جزئيات آنها بشوم.

یعیدی نژاد تاکید کرد: همه تلاش ها اكنون مبتي بر پيدا كردن راه حل در اين موضوعات است.

وي در اين باره كه آيا ناهماهنگي بين طرف هاي ١+٥ در مذاكرات اين دور تأثير گذار بوده است، گفت: اين يك پروسه چند جانبه است و ما تنها با يك كشور مذاكره نمي كنيم.  بر اين اساس چند كشور نياز دارند با يكديگر هماهنگ باشند و اين موضوعي است كه به ترتيبات گفتگوهاي آنها باز مي گردد.

رئیس تیم کارشناسی کشورمان در اين باره كه آيا اين هماهنگي در طرف مقابل وجود دارد گفت: طبيعتا بايد وجود داشته باشد. اگر ما بخواهيم به تفاهم برسيم قطعا بايد اين هماهنگي وجود داشته باشد و آنطور كه ما مطلع هستيم گفتگوهاي زيادي در سطح درون گروهي و هم در سطح ما و طرف هاي مقابل انجام مي شود.

وي تاكيد كرد : همانطوز كه مي دانيد ما روز گذشته با ١+٥ جلسه ای برگزار كرده ايم و جلسات در همه سطوح برگزار مي شود و همه در تلاش هستند راه حل ها مورد نظر پيدا شود.