آیا آمریکا اشتباه لیبی را در یمن تکرار خواهد کرد؟

سیاسی

دخالت های بیجای امریکا در مسائل لیبی سبب شد تا امروز بخش قابل توجهی از این کشور در اختیار داعش قرار گرفته و پایگاهی برای ویرانی هایی باشد که در شمال افریقا پیش می آید.


 این در حالی است که آن زمان قدرت نیروهای تندرو در لیبی بسیار اندک بود و به هیچ روی با توان القاعده در یمن نیست. یمن نقطه ای است که نخستین حملات القاعده به منافع امریکا در آنجا روی داد و بخش های وسیعی از آن به دلیل موقعیت استراتژیک و غیر قابل دسترسی آن برای نیروهای نظامی دولتی در اختیار القاعده است. بنابرین هر نوع اشتباهی از سوی امریکا و قدرت های مداخله گر خارجی برای دور کردن یک نیروی توانمند مانند حوثی ها از صحنه سیاست یمن به معنای باز کردن راه برای القاعده و داعش خواهد بود.

این اشتباهی است که هیچ گاه جبران نخواهد شد و با قدرت یافتن القاعده در آن به دلیل راه های ارتباط دریایی که با شرق افریقا، شبه قاره و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد برای همه یک تهدید جدی خواهد بود .

اینجا منطقه ای است که کشورها نتوانستند جلوی دزدان دریایی را بگیرند و طبیعی است که هیچ کس نمی تواند در مقابل داعش بایستد. تنها یک نیروی مردمی مخالف با داعش والقاعده و جنگهای تکفیری می تواند امنیت نیم بندی برای این منطقه فراهم کند. دولت سعودی و قطر که سالهاست با سیاست های غلط خود همه منطقه را گرفتار زحمت کرده اند و مشکلات لاینحلی را در سوریه و عراق پدید آورده اند امروز برآنند تا یمن را هم برآشوبند تا در این آشفتگی خود در حاشیه امن باشند.

این کلاهی است که چند بار سر سیاستمداران جهانی رفته و همه از جمله امریکا و ترکیه در دام آن افتاده اند.

 

 

کد N775306