گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان؛

ظریف:اگر اراده سیاسی باشد توافق می کنیم

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:اگر اراده سیاسی برای انتخاب بین توافق و فشار باشد که توافق را انتخاب کند می توانیم به این مرحله(توافق) برسیم.

به گزارش گروه اعزامی مهر به لوزان ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در پایان مذاکرات بعد از ظهر امروز با جان کری و پس از آنکه در حیاط هتل گفتگوهای داخلی داشتند ،در جمع خبرنگاران درباره روند مذاکرات گفت: ما در حال حرکت هستیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز به توافق نزدیک نشده ایم ، بیان کرد: اگر اراده سیاسی برای انتخاب بین توافق و فشار باشد که توافق را انتخاب کند می توانیم به این مرحله برسیم.

ظریف بیان کرد: هنوز کار زیادی وجود دارد و به سختی تلاش می کنیم .