صالحی در پاسخ به مهر:

به فهم مشترك درباره بخش قابل توجهی از موضوعات رسيديم

سیاسی

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: درباره بخش قابل توجهی از مذاکرات به فهم مشترک رسیده ایم.

به گزارش گروه اعزامي مهر به لوزان، علي اكبر صالحي در پايان نشست مشترك با مونيز در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضع مذاکرات، گفت: به يك فهم مشترك روي بخش قابل توجهي از موضوعات رسيده ايم. نه اينكه توافقي صورت گرفته باشد.

وی ادامه داد: يكي دو موضوع فني باقي مانده كه روي آن كار مي كنيم.

صالحي گفت: مذاكرات را بعد از ظهر امروز با گفتگوهاي خود با مونيز ادامه مي دهيم.