نهاوندیان در گفتگو با مهر:

اولین های دولت در سال 94 / جوجه را آخر پاییز می شمارند

سیاسی

رئیس دفتر رئیس جمهور، با اشاره به اولویت های دولت در سال جدید، گفت: دولت با یک نگاه همه جانبه‌ای کار خود را در مسیر نجات اقتصاد، تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق در سال ۹۴ دنبال خواهد کرد.

محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت های دولت در سال ۹۴ اظهارداشت: اصلی‌ترین محور و اولویت دولت در سال جدید رونق کشور است. الحمدالله گام هایی در سال ۹۳ برداشته شد و ما از رکود خارج شدیم و باید با گام های محکمتر و بلندتری در سال ۹۴ به شرایطی برسیم که فرصت شغلی ایجاد و جوان ها احساس امید به آینده شان افزایش یابد.

رئیس دفتر رئیس جمهور، سرمایه گذاری را یکی از الزامات رونق اقتصادی نامید و گفت: باید از ظرفیت های معطل مانده در صنعت و کشاورزی استفاده و سرمایه گذاری های جدید ایجاد شود.

وی افزود: مهار تورم  و پیشبردن مذاکرات با هدف حراست از عزت ملت و رفع تحریم دو محوری است که دولت در سال ۹۳ دنبال کرد و خوشبختانه هر دوی اینها برآیندش رونق و اشتغال‌زایی است؛ لذا اولویت اول دولت در سال جدید همین خواهد بود. البته این کار مستلزم کارهای جدی فرهنگی و  توجه جدی به نیازهای اجتماعی است.

نهاوندیان، تصریح کرد: دولت با یک نگاه همه جانبه‌ای کار خود را هم در مسیر نجات اقتصاد، هم در مسیر تعامل سازنده با جهان و هم در مسیر احیای اخلاق در سال ۹۴ دنبال خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه نمره ای به عملکرد و اقدامات دولت در سال ۹۴ می دهید؟ گفت: باید دید از چه مقیاسی، از ۲۰ یک نمره می شود و از ۱۰۰ یک نمره دیگر. اجازه دهید نمره ندهم، آخر کار انشاءالله؛ چراکه می گویند جوجه را آخر پاییز می شمارند.