مقتدا صدر به عربستانی ها چه گفت؟

العالم نوشت:

مقتدا صدر رهبر جريان صدر خواستار پايان تجاوز نظامي دولت عربستان و همپيمانانش به يمن شد و تاكيد كرد كه اين اقدام آل سعود به طور حتم عاقبت خوبي نخواهد داشت.

به گزارش پايگاه خبري شبكه العالم، صدر در بيانيه ای درباره تحولات عراق و جهان عرب با عنوان "بگذاريد ملت ها سرنوشت خود را تعيين كنند"، تاكيد كرد: دخالت نيروهای عربی در يمن، دخالت در امور داخلي ملت عزيز يمن به شمار مي رود؛ حال اين دخالت از هر نوعي مي خواهد باشد يا به نفع هر طرفي كه مي خواهد باشد.

وي هشدار داد: دخالت هوايي در يمن به نفع وحدت اسلامي و عربي نيست. ديروز هزاران نفر از مردم يا بيشتر از آن در عراق به خاطر يك "طغيانگر گوربگور شده"(صدام) و بقايش در قدرت جان باختند و امروز همانند آن در يمن براي آنچه آن را مشروعيت (عبدربه منصور هادي رئيس جمهور مستعفي يمن) مي خوانند، جان خود را از دست خواهند داد.

مقتدا صدر گفت: به دولت هاي عرب و در صدر آنها عربستان نهيب مي زنيم كه از يك سو، در پايان دادن به درد و رنج ملت ها و پايان دادن به تنش طائفه اي موضع شجاعانه اي داشته باشند و از سوي ديگر، به هيچ وجه خودشان طرفي در اين تنش طائفه اي نباشند.

وي در اشاره به تجاوز نظامي عربستان به يمن گفت: دخالت عربستان به طور حتم عاقبت خوبی نخواهد داد.

4949

کد N774955