وزیر کشور «حسنی مبارک» از زندان آزاد شد

سیاسی

منابع خبری از آزادی «حبیب العدلی» وزیر کشور مصر در زمان ریاست جمهوری «حسنی مبارک» خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دادگاه عالی قاهره شب گذشته طی حکمی «حبیب العدلی» وزیر کشور دوره حسنی مبارک، دیکتاتور مخلوع مصر را آزاد کرد.

آزادی العدلی پس از آن صورت گرفت که وی توسط دادگاه از اتهام استفاده از نفوذ سیاسی خود برای تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۳ میلیون دلار تبرئه شد.

گفتنی است، عدلی از سال ۱۹۹۷ تا زمان انقلابی مردمی مصر در سال ۲۰۱۱ که به سرنگونی مبارک انجامید هدایت نیروهای امنیت داخلی این کشور را به عهده داشت که مأموریت آنها سرکوب و قلع و قمع تظاهرکنندگان مصری بود.