تصاویری که شبکه السعودیه از وزیر دفاع عربستان منتشر کرده است

شبکه السعودیه منتسب به خاندان پادشاهی تصاویری از حضور وزیر دفاع عربستان در مرکز لجستیکی منتشر کرده است.

تصاویری که شبکه السعودیه از وزیر دفاع عربستان منتشر کرده استشبکه السعودیه منتسب به خاندان پادشاهی تصاویری از حضور وزیر دفاع عربستان در مرکز لجستیکی منتشر کرده است.

 

 

به گزارش خبرانلاین وب سایت انگلیسی زبان شبکه پرس تی وی تصاویری از شبکه السعودیه  منتشر کرده است در این تصاویر وزیر دفاع عربستان در حال بازدید و اعمال دستور به مرکز لجستیکی این کشور برای حملات بیشتر به یمن است.

49261

کد N774515