الفرات: حوادث عراق گذرگاه سری روابط ایران و آمریکا است

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

الفرات در مقاله ای نوشت حوادث عراق گذرگاه سری روابط ایران و آمریکا است.
پایگاه اینترنتی الفرات در مقاله ای به قلم جاسم بدیوی نوشت، همه ادله و شواهد نشان می دهد ایران و آمریکا در مسیر آغاز مرحله جدیدی از روابط ممتاز پس از یک دوره کشمکشها و دشمنیها قرار گرفتند. آمریکا این روزها در صدد ارزیابی مجدد سیاستهایش در منطقه و جهان است. علت این امر تغییراتی است که در منطقه ایجاد شد و باز توزیع نقشها و محورها برای تدارک وضع جدید است . این امر پس از آن اتفاق می افتد که آمریکا پی برد نتایج منفی محاسباتش در حال بازگشت به خودش است که به منافعش زیان می رساند. در دو هفته اخیر وقایعی اتفاق افتاد که چند ماه قبل تحقق آن بعید به نظر می رسید. بارزترین وقایع به غیر از نزدیک شدن ایران و آمریکا، طرح تلویحی موضوع کار با بشار اسد و ورود مصر به بازی توزیع نقشهای آینده است.

شاید بارزترین عوامل و عللی که منجر به تغییر در این مواضع شد، پیدایش داعش است که آشکارا سستی متحدان سابق آمریکا را نمایان کرد. امری که در تشکیل ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش مشاهده کردیم. متحدان سابق در منطقه ضعیفترین حلقه های مشارکت در این جنگ هستند که پیش بینی می شود آثارش به غرب وشرق تسری یابد.

تردید و جدی نبودن دولتهای عربی در مبارزه با داعش علامتهایی برای غرب بویژه در حمایت از منافع غرب در منطقه فرستاد که اطمینان بخش نبود. علاوه بر این ایران نیز وارد صحنه شد.

ایران در ائتلاف بین المللی شرکت نکرد براین اساس که خود یک قدرت و منجی است که راهبردهایی برای شکست داعش دارد. این امر آمریکائیها را وادار کرد کمکهای ایران به عراقیها را بپذیرند یا اینکه چشمان خود را به روی این موضوع ببندند. علاوه براین نرمش دیپلماتیک ایران در قبال برنامه هسته ای تعهدات مشخصی را بر آمریکا و غرب تحمیل کرد که نتیجه اش ورود ایران به عنوان بازیگر اساسی در منطقه و یک شرکت کننده عملی و جوهری غیر رسمی به میدان تلاشهای ائتلاف از طریق کمک لجستیکی بود.

آمریکا با وجود خشم متحدان سابقش درمنطقه این واقعیت را پذیرفت و در مقابل انتظار دارد با آن در خارج از چارچوب شیطنت تعامل شود. اما نباید ادعا کرد امور بسوی حل همه مسائل پیش می رود، زیرا پشت پرده از بازگشت شرایط جنگ سرد و آثار آن صحبت به میان می آید. امری که اکنون اتفاق می افتد آتش بسی است که ضرورت مقابله با داعش ایجاب کرده است. همانطور که آمریکا و شوروی برای پایان بخشیدن به موجودیت نازیسم با یکدیگر متحده شده بودند. هر چه باشد آنچه در عراق جریان دارد گذرگاه و کانال سری است که به شکل گیری مواضع جدید در سیاست خارجی منتهی می شود.

52261

کد N773932