داعشی ها دستور حذف آیات قرآن و نام پیامبر را در مساجد موصل صادر کردند

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

یک منبع محلی در نینوا اعلام کرد اعضای گروه تروریستی داعش دستور حدف آیات قرآنی و نام رسول گرامی اسلام و نقش و نگارهای تاریخی حک شده در مساجد موصل را صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری نهرین از نینوا ، این منبع تصریح کرد گروه داعش دستور داده است که نقش و نگارها و آثار تاریخی با ارزش در دیوارهای مساجد موصل و حتی آیات قرآنی و نام رسول گرامی اسلام حک شده در مساجد را محو کنند.

4949

کد N773767