رئیس دفتر رئیس‌جمهور: چه با تحریم چه بی تحریم به مسیر خود ادامه می‌دهیم

محمد نهاوندیان

نهاوندیان گفت: پیامی که در سال گذشته از اقتصاد ایران به جهان منعکس شد این بود که ملت ایران با تحریم و بدون تحریم مسیر خودش را ادامه می‎دهد.

نسیم آنلاین نوشت:
نهاوندیان گفت: پیامی که در سال گذشته از اقتصاد ایران به جهان منعکس شد این بود که ملت ایران با تحریم و بدون تحریم مسیر خودش را ادامه می‎دهد.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: در شرایطی که هنوز مذاکرات هسته‎ای به نتیجه نهائی نرسیده است، پیامی در سال گذشته از اقتصاد ایران به جهان منعکس شد و آن این بود که ملت ایران با تحریم و بدون آن مسیر خودش را ادامه می‎دهد، در سال گذشته تورم در شرایطی مهار شد که تحریم‎ها همچنان پایدار بود و حتی بعد از مهار تورم شاهد آغاز رشد در عرصه اقتصادی بودیم.
او با اشاره به اینکه در سال گذشته پروژه‎های اقتصادی کشور به نتیجه رسیده است، گفت: در این جهت توانستیم کارنامه قابل قبولی در بحث اقتصاد مقاومتی به جهان انعکاس دهیم و در واقع این امر کمک کار مذاکره کنندگان ما در روند مذاکرات‎ هسته‎ای نیز بوده است.
نهاوندیان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ و اقتصاد گفت: در سال گذشته توجه بیشتری به رابطه دوسویه اقتصاد و فرهنگ صورت گرفته است اما در بحث اخلاق کسب و کار نیازمند توجه بیشتری هستیم.
او در ادامه با بیان اینکه همه باید خدا را شکر کنیم که توفیق داشتیم ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد مقاومتی را در سال گذشته مدنظر قرار دهیم، گفت: توسعه فرهنگ تلاش و ابتکار نیاز به کارهای همه جانبه‎تری دارد.
نهاوندیان با تاکید بر اینکه در سال پیش رو جز با انسجام ملی نمی‎توانیم به اهدافمان دست پیدا کنیم، گفت: تاکید بر رویکرد همگرایانه در فرهنگ عمومی باید در سال 94 مد نظر قرار گرفته و ادامه یابد.
کد N773529