تکذیب وزارت خارجه: ظریف، صفحه اینستاگرام ندارد

محمدجواد ظریف

نسیم آنلاین نوشت:

وزارت خارجه اعلام کرد: صفحات اینستاگرام و مشابه ادعایی مرتبط با ظریف، جعلی است.

اداره‌کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امورخارجه اعلام کرد: با توجه به فعالیت برخی در اینستاگرام به نام محمد ظریف و معرفی خود به عنوان نزدیکان وزیر امور خارجه، هرگونه ارتباط این صفحات با محمدجواد ظریف نادرست است.

 

45231

کد N772509