مروری بر نام گذاری سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب/ نقشه راه یک ساله

اقتصادوفرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی شعار سال 93

هرساله حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام‌های نوروزی ،سال جدید را به یک نام خاص نامگذاری می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، درپیام‌های نوروزی که هرساله دقایقی پس ازتحویل سال جدیدخطاب به ملت ایران صادرمی‌شود،رهبرانقلاب چارچوب کلی وافق‌های پیشروی ملت ومسئولان جمهوری اسلامی که در واقع همان نقشه راه کشور در سال جاری است را درقالب نام ویا شعارسال جدید ترسیم می‌کنند.

مقام معظم رهبری در بیانات گذشته ‌شان دهه چهارم انقلاب را «دهه پیشرفت و عدالت»نامگذاری کردند. ایشان درباره تمایز این دهه با سه دهه گذشته فرمودند: «تمایز ده سال آینده با سه دهه گذشته، در آمادگی‌های بسیار وسیع و عظیمی است که در کشور عزیزمان برای پیشرفت و عدالت به وجود آمده است که این آمادگی‌ها به ملت بزرگ و مصمم ما اجازه می‌دهد که در این زمینه یک جهش و یک گام بلند نشان بدهد. ملت، آماده یک حرکت پرشتاب و بزرگی به سمت پیشرفت و عدالت است؛ چیزی که در دهه‌های قبل، این امکان با این گستردگی برای ملت فراهم نبود» معمولاً پیام‌های نوروزی و نامگذاری هر سال توسط مقام معظم رهبری یک رابطه صمیمانه میان رهبری و مردم است. ایشان با تشریح اوضاع مهم «سال قبل»، چارچوب کلی و افق پیش روی ملت و مسؤولان جمهوری اسلامی را در سال پیش رو، ترسیم می‌کنند.

در آخرین روزهای سال در جدول زیر مروراجمالی خواهیم داشت بر نامگذاری سال های گذشته از سال 1373 تا 1393 که از سوی رهبر معظم انقلاب طی دو دهه به عنوان الگویی برای حرکت به سوی پیشرفت کشور عنوان شده است.

سال

نام سال

1373

وجدان کارى وانضباط اجتماعی

۱۳۷۴

انضباط اقتصادى ومالى

 

۱۳۷۵

 

کارسازنده

 

۱۳۷۶

صرفه جویی

 

۱۳77

 

صرفه جویی

 

۱۳۷۸

امام خمینى قدسّ سرّه

 

۱۳۷۹

امیرالمؤمنین،علی بن ابیطالب (ع)

 

۱۳۸۰

 

اقتدارملی واشتغال آفرینی

۱۳۸۱

 

عزّت وافتخارحسینى

کد N772370