خاطره صادق خرازی از سعید امامی

صادق خرازی نماینده سابق ایران در سازمان ملل در بخشی از گفت و گوی نوروزی با اعتماد گفت:

من سعید امامی را در تهران دیدم. قبل از اینکه من به نیویورک بروم سعید امامی از نیویورک برگشته بود. هر کسی در نمایندگی ایران در سازمان ملل کار می کرد سعید امامی را دیده بود.

 عده ای مثل  آقای فلاحیان اصرار کردند که ایستگاه اطلاعاتی در نمایندگی ایران در نیویورک بزنیم و آقای سعید امامی مسوول آن باشد. ما مخالفت کردیم یعنی در همان سمتی که قبلا به سمت غیررسمی فعالیت می کرد حالا رسمی شود، اما ما مخالفت کردیم.

ما اعتمادمان جلب نشده بود. در حالی که بعدا در همان نمایندگی در نیویورک و بعد از آن در فرانسه این کار را انجام دادیم و جزو ملزومات می دانستیم. مگر می شود دو کشور با هم ارتباط داشته باشند اما روابط اطلاعاتی نداشته باشند. من آقای سعید امامی را دو بار دیدم. یک بار در جلسه شورای امنیت دیدم، خیلی چاق و گنده شده بود و صمیمی برخورد کرد، یک بار هم قبل از این در دورانی که من سفیر بودم و ایشان معاون وزیر اطلاعات شده بود. در وزارت خارجه ایشان را دیدم و خیلی خوش و بش کرد. بعد ها متوجه شدم امامی در ساختن یک پرونده بزرگ علیه من نقش داشته است. از کارهایی که ما در نیویورک انجام داده بودیم، از گشایش اموری که برای رفت وآمد ایرانی ها فراهم کرده بودیم تا تکنولوژیست ها، دانشمندان و تجار رفت وآمد داشته باشند پرونده سازی کرده بود. کارهای بزرگی هم در آن مقطع صورت گرفت که بخشی از آن در کتاب آقای ظریف مطرح شده است.

1717

کد N772357