تعهد و اهتمام ایران به حقوق بشر ریشه در میراث غنی دینی، فرهنگی و تاریخی دارد

شورای حقوق بشر سازمان ملل,ستاد حقوق بشر,حقوق بشر

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در نشست بررسی و تصویب نهایی گزارش یو.پی.آر کشورمان بر اهمیت حقوق بشر و کرامت انسانی تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران گام های موثر و سازنده ای را در مسیر ارتقاء حقوق بشر برداشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر کاظم غریب آبادی در سخنرانی خود در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: تعهد جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق بشر و کرامت انسانی، عمیقا ریشه در میراث غنی فرهنگی، دینی و تاریخی کشورمان دارد و تهران گام های موثر و سازنده ای را برای ارتقاء حقوق بشر برداشته است.

رییس هیات ایرانی با اشاره به همکاری های گسترده ایران با مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل از جمله یو.پی.آر گفت: ایران از نخستین روزهای ایجاد این مکانیزم مهم و پیشرفته از آن حمایت کرده و همه تلاش خود را برای پیشبرد اهداف آن به کار گرفته است.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر با بیان اینکه حمایت ایران از مکانیزم یو.پی.آر شورای حقوق بشر سازمان ملل به این دلیل بوده است که وضعیت حقوق بشری همه کشورهای عضو را به شکلی برابر و یکسان مورد ارزیابی قرار می دهد گفت: همه باید در مسیر ارتقاء این مکانیزم که صرفا مبتنی بر ارزیابی اطلاعاتی عینی، قابل استناد، شفاف و سازنده است تلاش کنند و ازتمامی روش هایی که به انتخاب های گزینشی کشورها و رویکردهای سیاسی منجر می شود، پرهیز شود.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دور اول یو.پی. آر خود را با بهره گیری از توصیه هایی که با رویکردی سازنده به ایران ارائه شده بود با موفقیت پشت سرگذاشته بر حفظ رویکرد تعاملی و مشارکت جوی ایران در دور دوم یو.پی. آر شورای حقوق بشر تاکید کرد.

به گفته کاظم غریب آبادی کشورمان در دور دوم یو.پی.آر نیز 189 توصیه های مطرح شده از سوی کشورهای عضو را که با تعهدات بین المللی و قانون اساسی آن همخوانی داشته به طور کامل یا جزیی پذیرفته است گو اینکه عمده آنها یا پیشتر اجرایی شده یا فرایند اجرای آنها آغاز شده است.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر با تاکید بر مشارکت سازنده ایران با مکانیزم یو.پی.آر گفت: ایران تعاملات گسترده ای با همه بخش های مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل دارد، از جمله اینکه تلاش های مستمری برای مشارکت فعال در مکانیزم گزارشگری داشته است.

او سپس افزود: جمهوری اسلامی ایران همگام با پیشرفت‌ها و دستاوردها در حوزه حقوق بشر، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون قربانی نقض حقوق بشر به طور گسترده نیز بوده است که البته در عزم ما در ارتقای حقوق بشر خللی وارد نکرده است، نظیر: شهادت 17 هزار نفر انسان بی‌گناه در اثر اقدامات تروریستی، شهادت بیش از 200 هزار نفر و مجروحیت بیش از 700 هزار نفر در جریان جنگ تحمیلی هشت ساله، شهادت بیش از 13 هزار نفر در اثر کاربرد سلاح‌های شیمیایی و مجروحیت بیش از 100 هزار نفر، شهادت بیش از 4 هزار نفر از مأموران نیروی انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر، و نقض گسترده حقوق ملت ایران در اثر تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه. متأسفانه جامعه بین المللی و مکانیسم‌های حقوق بشری اقدام خاصی را تاکنون برای رسیدگی به این جنایات گسترده و احقاق حقوق ملت ایران مبذول نداشته ¬اند.

غریب آبادی در ادامه به برخی از این مشارکت ها اشاره کرده و گفت : در خلال سال های 2013-2010 جمهوری اسلامی ایران گزارش دوره ای خود به کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و اولین گزارش دوره ای در خصوص کنوانسیون حقوق اشخاص معلول را ارایه نموده است.

4949

کد N772318