سردار نقدی: "توافق خوب" توافقی است که تحریم‌ها لغو و دستاورد‌های هسته‌ای حفظ شود

بسیج,سردار محمد رضا نقدی

تسنیم نوشت:

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ‌گفت: «توافق خوب» توافقی شامل لغو همه تحریم‌ها و حفظ دستاورد‌های هسته‌ای است

سردار محمدرضا نقدی گفت: معیارهای ما برای توافق هسته‌ای باید فرمایشات مقام معظم رهبری باشد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه باید همه دستاوردهای هسته‌ای که تاکنون کسب شده در توافق هسته‌ای حفظ شود، گفت: «توافق خوب» توافقی است که همه تحریم‌ها را لغو ‌و دستاوردهای هسته‌ای را حفظ کند.

 


45231

 

کد N772001