حمایت کشورهای مختلف از پیشرفت های حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران

در جریان بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر که در ژنو در حال برگزاری است، بعد از ارایه گزارش شفاهی احمد شهید درخصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، کشورهای مختلفی ضمن تاکید بر ضرورت بی طرفی و پرهیز از اقدامات سیاسی در زمینه حقوق بشر، از پیشرفت های حقوق بشری در ایران حمایت کردند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نماینده قزاقستان اذعان داشت انتصاب نماینده ویژه کشوری باید با تایید کشور مربوطه باشد و در هر ضورت باید بر طبق مقررات و ضوابط مربوطه عمل نماید و فراتر از ان نرود. وی بر ضرورت توجه به دستاوردها تاکید کرد و اظهار داشت شورا باید بی طرف بأشد.

نماینده ونزوئلا نیز ضمن رد استانداردهای دوگانه در زمینه حقوق بشر، رویه برخی قدرت ها در تحمیل گزارشگران کشوری با اغراض سیاسی را تقبیح کرد.

نماینده اریتره در اجلاس هم اظهار داشت مکانیسم گزارشگری کشوری در مغایرت با رویه های بین المللی قرار دارد. وی همچنین با اشاره به پذیرش توصیه های متعدد توسط ایران، بر گفتگوو تعامل در این حوزه تاکید نمود.

نماینده روسیه نیز ضمن استقبال از گام های مثبت ایران در حوزه حقوق بشر، از تعامل ایران با مکانیسم های حقوق بشری قدردانی نمود.
نماینده عراق هم با اشاره به ضرورت ارتقای حقوق بشر بدون اهداف سیاسی و احترام به حاکمیت کشورها، از احمد شهید خواست تا دستاوردهای ایران در حوزه حقوق بشر را در گزارشات خود منعکس نماید.

نماینده چین نیز از پیشرفت های ایران در حمایت از حقوق مردم و گروههای اسیب پذیر، خواهان توجه به این پیشرفت ها و تعامل ایران با مکانیسم یو پی ار گردید.

نماینده تاجیکستان هم ضمن توجه به پیشرفت های حقوق بشری ایران،خواهان ارتقای گفتگوها در حوزه حقوق بشر به جای سیاسی کاری شد.
نماینده لبنان نیزدرخواست کرد گزارشگران ویژه باید بر مبنای واقعیات گزارش دهند و از منابع معتبر استفاده نمایند. وی با اشاره به تحفظ ایران به انتصاب گزارشگر ویژه، از تعامل ایران با وی و مکانیسم یو پی ار تمجید کرد.

نماینده سوریه هم با اشاره به بی توجهی گزارشگر ویژه به پیشرفت های حقوق بشری در ایران و عملکرد جانبدارانه ان، به همکاری های ایران با مکانیسم های حقوق بشری پرداخت و از شورا خواست جلوی اقدامات سیاسی و یکجانبه را بگیرد و ماموریت احمد شهید را نیز تمدید ننماید.
نماینده میانمار نیز با رد مکانیسم های گزارشگری کشوری از جمله برای ایران، بر اجتناب از رویکردهای سیاسی و استانداردهای دوگانه تاکید کرد.
نماینده ویتنام هم با استقبال از تعهد و پیشرفتهای حقوق بشری در ایران، و تعامل ایران با مکانیسم یو پی ار، بر ضرورت پرهیز از فشارهای حقوق بشری تاکید کرد.

نماینده کره شمالی نیز با اشاره به دخالت برخی کشورها در حاکمیت و امور داخلی دیگر کشورها با استفاده از ابزار حقوق بشر، وجود گزارشگران کشوری با توجه به مکانیسم یو پی ار را مخرب دانست و خواهان لغو ماموریت تمامی گزارشگران کشوری از جمله برای ایران گردید.
نماینده زیمبابوه هم ضمن مخالفت با تحمیل گزارشگران کشوری، مکانیسم یو پی ار را مناسب ترین مکانیسم برای حمایت از حقوق بشر دانست.

سومین هفته از بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر در حال برگزاری است و در روز پنج شنبه نیز گزارش جمهوری اسلامی ایران درخصوص دور دوم یو پی آر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.

از کشورمان نیز هیاتی به سرپرستی کاظم غریب ابادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در این اجلاس حضور دارد

4949

کد N771565