معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد

تکلیف وزارت راه برای احداث آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای اجرای آزادراه تبریز – مرند – بازرگان به طول حدود 253 کیلومتر، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه تبریز - مرند – بازرگان اقدام نماید.

به گزارش ایسنا، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

1- وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای آزادراه تبریز – مرند – بازرگان به طول حدود 253 کیلومتر، شامل طراحی، مطالعات، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه تبریز - مرند – بازرگان که از این پس به اختصار "طرف مشارکت" نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2- طرف مشارکت عهده دار تأمین منابع مالی کلیه هزینه های مورد نیاز احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. وزارت نیز تأمین بخشی از سرمایه‏گذاری را به میزان سی و پنج درصد برآورد اولیه هزینه‌ها تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری شماره 40702203 قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد نمود.

3- وزارت می‌تواند هم زمان با عقد قرارداد مشارکت یا پس از آن، انجام امور طراحی، مطالعات و پیمانکاری احداث آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن را با رعایت مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت پیمانکاری واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.

4- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل بیست و سه سال مشتمل بر پنج سال دوران احداث و هجده سال دوران بهره برداری خواهد بود، لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

5- نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت بر مبنای ریال در دوران احداث و بهره‌برداری معادل بیست و دو درصد سرمایه‏گذاری ریالی تعیین می‌شود که پس از تصویب هیئت وزیران مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت بیش از پنج سال به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد.

6- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه‌گذاری، آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل نماید.

تبصره – مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

7 – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی کشور می باشد.

8- وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.

9- طرف مشارکت موظف است تا قبل از تأسیس شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه تبریز – مرند – بازرگان و انعقاد قرارداد مشارکت نسبت به اخذ گواهی اهلیت و توانایی سرمایه گذاری از سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و به وزارت ارایه نماید و اجرای این تصویب‌نامه منوط به صدور گواهی مذکور

است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 24/ 12/ 1393 برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N771167