منصوری: امیدوارم وحدت و برادری در سال جدید محقق شود

مجلس نهم

نماینده مردم لنجان گفت: وحدت و همگرایی در سال جدید و همچنین بررسی مجدد طرح ها و قوانین کمتر مطالعه شده می تواند خانه تکانی مهمی برای مجلس در ورود به سال 94 باشد.

مجید منصوری بیدکانی در گفت وگو با خبرآنلاین درخصوص لزوم خانه تکانی مجلس درآستانه نوروز گفت: مهمترین خانه تکانی مجلس بودجه سال 94 بود که به سرعت تقدیم شورای نگهبان و سپس دولت می شود.
نماینده مردم لنجان درمجلس شورای اسلامی با تاکید براین حاضر که خانه تکانی مهمتری از بررسی بودجه و طرح ها و لوایح آن در مجلس شورای اسلامی وجود دارد گفت:مهمترین خانه تکانی که مجلس می تواند انجام دهد خانه تکانی دل ها است که انشاالله با دلی پر محبت و همراه با همگرایی و وحدت بتوانند با دو قوای دیگرکشوررا به سمت و سویی که مد نظراستراتژی های نظام است،حرکت دهد.
وی درخصوص این که آیا درحال حاضر مهربانی دل ها بین مجلس و سایر قوا وجود ندارد،گفت:نمی شود گفت که همدلی وجود ندارد اما ما امیدواریم تمام بحث هایی که درسال قبل چه بین خود نمایندگان وچه بین نمایندگان و دولت بوده را در سال جدید خانه تکانی کنیم و سال نو،سالی همراه با وحدت وهمت وتلاش بیشتر درجهت توسعه کشور داشته باشیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که سالی که درپیش داریم، احتمالا به سال همگرایی و وحدت و برادری نامگذاری شود، افزود:انشاالله وحدت و همگرایی شعار سال باشدوامیدوارم که این وحدت و همگرایی و برادری محقق شود.
منصوری بیدکانی در ادامه در خصوص این که چه نقاط ضعف و قوت مهمی در سالی که گذشت در مجلس وجود داشته است نیز گفت:مجلس نهم بایداز کارهایی که با مطالعه کم منجر به تصویب قوانین می شود،فاصله گرفته ومطالعه بیشتری برای مصوب کردن قوانین داشته باشد.
وی ادامه داد:موضوع مهم دیگر این است که ارباب رجوع ها و مردم درمناطق حوزه انتخابیه مراعات نمایندگان راداشته باشند زیرا نمایندگان مجبور هستند کارهایی که شاید مربوط به ان ها نیست و به دولت مرتبط است را اشتباها انجام دهند زیرا ارباب رجوع ومردم منطقه حوزه شان ازآن ها می خواهند و آن ها هم مجبور به پاسخگویی هستند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:اگرکار کیفی از مجلس می خواهیم بایددولت ومجلس هر کدام به وظایف تخصصی خودشان عمل کنند ومردم نیز توقع نقش آفرینی آن ها را به جای هم نداشته باشند.
عضوفراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس نهم افزود: باید بیشتر به عمق قوانین ومطالعه قوانین بپردازیم، شاید می توانستیم قوانین بهتری تصویب کنیم و این یک نقطه ضعف برای مجلس است.
منصوری گفت: چون برخی ازبندهای قوانین راخود من نمی پسندم ولی می دانم که اگر بیشتر کارشناسی وبیشترمطالعه می کردند و به عمقش پی می بردند، ممکن بود به برخی رای بدهندو به برخی رای ندهند واین امر می تواند اثر مثبت یا منفی بر روی جامعه داشته باشد.
2929

کد N770109