نبیه بری :

اظهارات سنیوره با فضای گفتگوهای حزب الله و المستقبل همخوانی ندارد

سیاسی

رئیس پارلمان لبنان با انتقاد شدید از مواضع تنش آمیز فواد سنیوره از اعضای جریان المستقبل تاکید کرد رفتار برخی سیاستمداران در این کشور شبیه داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با النشره اظهار داشت رفتار برخی سیاستمداران شبیه داعش است. کسانی که با نبیه بری دیدار کرده اند، به سخنان وی درباره داعشی های سیاسی و انتحاری هایی که خود را برای از بین بردن نظام لبنان منفجر می کنند، اشاره کرده اند.

وی با انتقاد از مانع تراشی برخی طرفها در برابر انتخاب رئیس جمهوری و نیز فعالیت پارلمان و دیگر نهادهای قانونی درباره احتمال تمدید ماموریت فرماندهان نظامی و امنیتی هم گفت اگر تعیین مقام جدید دشوار باشد، مانعی از نظر من برای تمدید ماموریت آنها وجود ندارد، زیرا پایه و اساس ما، فعالیت این نهادهاست به ویژه در مرحله ای که ما با تروریسم مقابله می کنیم و به همین سبب خلاء در این نهادها جایز نیست.

نبیه بری درباره سخنان اخیر فواد سنیوره از رهبران جریان ۱۴ مارس و جریان المستقبل، به نارضایتی خود از این سخنان اشاره کرد و گفت این سخنان با فضاهای گفتگو(میان حزب الله و المستقبل) همخوانی ندارد.