موافقت مجلس ملی ونزوئلا با افزایش اختیارات قانونی مادورو

سیاسی

حزب حاکم بر مجلس شورای ملی کشور ونزوئلا با درخواست افزایش اختیارات قانونی رئیس جمهور این کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، حزب سوسیالیست متحد که با اکثریت آراء کنترل مجلس شورای ملی کشور ونزوئلا را در دست دارد به نیکلاس مادورو تا تاریخ ۳۱ دسامبر حق استفاده از قدرت ویژه را اعطا نمود.

این قانون در پی خواست مادورو به افزایش حدود اختیاراتش در مواجه با تحریم های جدید آمریکا مورد تایید مجلس ونزوئلا قرار گرفت.

ایالات متحده چندی پیش چند تن از مقامات بلندپایه کشور ونزوئلا را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفین مادورو تحریم کرد.

در مقابل مادورو آمریکا را به دخالت در امور داخلی ونزوئلا متهم کرده و می گوید قانون جدید به وی توان دفاع از صلح و حق حاکمیت کشور را خواهد داد.