اميرعبداللهيان عازم عمان شد

سیاسی

معاون عربی و آفریقای وزرات امور خارجه عازم عمان شد .

 به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان ، معاون عربي و افريقاي وزير امور خارجه به عمان سفر کرد.

امیرعبدالهیان در این سفر ضمن ديدار با مقامات عمان در خصوص آخرين تحولات دوجانبه، منطقه اي و بين المللي رايزني خواهد کرد.